Mrs Skager Coaching

GOLFTIPS

Träna golf med feedback

Några viktiga siffror i Trackman

”Face Angle”

”Face Angle” står för klubbladets horisontella riktning i träffögonblicket. Klubbladet kan vara öppet, stängt eller rakt. Om bladet är stängt pekar det åt vänster och visar minussiffror (exempelvis -2 deg.)
Om bladet är öppet pekar det åt höger åt visar plussiffror (exempelvis +2 deg.).
Om du lyckas få bladet helt rakt i förhållande till siktlinjen visar TrackMan 0 deg. och sannolikt kommer din boll starta efter ditt sikte också.
Klubbladets horisontella riktning i träffen är nästan alltid lika med vart din boll startar vilket gör att ett för öppet blad skapar en oönskad bollstart åt höger medans ett stängt blad ger en oönskad bollstart åt vänster.
Sikta på att hålla dig runt siffran 0 för att dina slag ska starta så rakt som möjligt efter siktet.


”Club Path”

”Club Path” är vilken riktning du svingar klubban åt precis vid träffen och på svenska kallar vi det för svingspår. Ett vanligt uttryck är att man svingar klubban ”utifrån-och-in” eller ”inifrån-och-ut) vilket refererar till just svingspåret.
Om du svingar klubban åt vänster i träffen, ”utifrån-och-in”, skapar det ett negativt nummer (exempelvis – 10 deg.) och leder oftast till en högerskruv på bollen.
Om du svingar klubban åt höger i träffen (”inifrån-och-ut) skapar det ett positivt nummer (exempelvis + 10 deg.) och leder oftast till en vänsterskruv.
En tumregel är att ju högre siffran ”Club Path” är ju mer sidoskruv blir det på bollen och att ett rakt slag kräver en ”Club Path” på 0 deg. En låg siffra på ”Club Path” kommer sannolikt skapa slag med minimal skruv.


”Impact Location”

”Impact location” är den färskaste siffran i TrackMans radarsystem och berättar vart på klubban du träffade bollen. Det räcker alltså inte med att klubbladets vinkel och svingspår är rakt eftersom en träff utanför klubbans mittpunkt också påverkar din bollflykt.
Om du slår ett slag där du lyckats med konstycket att få 0 grader i ”Club Path”samt ”Face Angle” kommer ändå bollen kunna skruva eftersom en träff på klubbans häl skapar en högerskruv och en träff längre ut mot klubbans tå skapar en vänsterskruv (så kallad gear effect).
Mitt tips är att du slår ett gäng slag och uppmärksammar vart du oftast träffar, när du inte hittat mitten av klubbans träffyta. Försök sedan att sikta på motsatt sida och du kommer förmodligen att upptäcka att du börjar träffa klubbans mittpunkt.


”Attack Angle”

”Attack Angle” visar om du slår ner eller upp på bollen, och i det här fallet är det alltså den vertikala riktningen. En negativ siffra (exempelvis -2 deg.) betyder att du slår ned på bollen och en positiv siffra (exempelvis +2 deg.) betyder att du slår upp på bollen.
Sikta på att slå ned på bollen med alla slag utan pegg och sikta på mer negativ vinkel med kortare klubbor för bäst bollträff.
För maximal längd med drivern är det fördelaktigt att slå upp på bollen då det skapar den effektivaste bollflykten och minst bakåtskruv på bollen (”Spin Rate”). En lämplig siffra med drivern är 1-5 deg.


”Carry”

”Carry” är helt enkelt hur långt ditt slag flyger utan rull – en enligt mig ett viktigare värde än slagets totala längd som även inkluderar rull.Oftast upplever den vanliga golfaren att deras ”Carry-längd” inte stämmer trots att mätningen i Trackman är oerhört noggrann. Oftast beror det på att man räknar sina slaglängder utifrån sina bästa stunder och inte sin genomsnittliga ”Carry-längd”.En timme eller två i Trackman för att ta reda på dina ”Carry-längder” är riktigt smart, men passa på att anteckna slaglängderna så att du kommer ihåg dem lättare.