Mrs Skager Coaching

VI ERBJUDER

Custom Fitting & Verkstadsarbete

Att ha klubbor som är anpassade för dig och ditt spel är otroligt viktigt för att du ska kunna spela din bästa golf. 


Vi vill hjälpa dig att ta reda på vad som fungerar bäst för dig och din golf. Alla klubbor i bagen ska användas på ett bra och fungerande sätt. Givetvis kommer vissa klubbor i bagen alltid att vara favoriter, men alldeles för många golfspelare har en eller flera klubbor i bagen som de inte använder av olika orsaker. Varje klubba ska helt enkelt förtjäna sin plats och inte bara finnas där, för att alla andra har en. En Custom Fitting Lesson handlar om utprovning av skräddarsydda klubbor, val av set make up men också en helhet i spelet där varje elev via denna process ska slå bättre och färre slag på golfbanan.


En utprovning behöver inte alltid betyda köp av nya klubbor. Utan det kan också handla om hur du använder dina klubbor, inställning av loft och lie, längd, grepp osv.


Så här går det till

Vår Custom Fittning process

Under tillfället då vi träffar våra elever i studion börjar vi alltid med en kort intervju. Vi har kort och gott ett samtal kring mål, ambitioner och vad som önskas förändras eller förbättras i spelet. Efter detta övergår vi till att titta på hur den befintliga klubban eller setet fungerar och därmed får vi en bra bild av vad vi har att utgå ifrån. Självklart tittar vi också våra elevers teknik och fysiska förutsättningar och hur detta påverkar sättet att slå golfbollen.


Under en Fitting använder vi oss av mätvärden från Trackman så vi snabbt och enkelt kan analysera data kring våra elevers sving-, klubb- och bollhastighet.  Detta ihop med vår erfaranhet gör att vi får en bra bild över vad som kan passa kunden.


Efter det att vi till slut lämnat ut och levererat det vi skräddarsytt fortsätter självklart vår uppmärksamhet på varje enskild elev. En sista extra justering, förklaring eller hjälpande hand ingår självklart i vår service.


Vår ambition är att varje elev ska slå färre slag efter mötet med oss!