Mrs Skager Coaching

Driver Fitting

Generellt går alla modeller numera väldigt långt och skapar en hög bollhastighet. Vår uppgift är att se till att de specifikationer i klubban vi kommer fram till, ger en korrekt och effektiv bollflykt med en skön och trygg känsla. Och det viktigaste av allt, att klubban fungerar och levererar från tee ute på banan.


Hur går en Driver Fitting till?


Spelaren börjar slå med sin befintliga driver. Vi får med siffror från Trackman snabbt reda på vad vi har att utgå ifrån. Nästa steg är att definiera vad vi vill få ut av den nya klubban alternativt vad vi kan förbättra med den befintliga. Bestämmer vi oss för en ny klubba kommer vi därefter välja ut vilket klubbhuvud som bäst passar spelaren när det kommer till utseende, känsla och egenskaper. Vi börjar alltid med klubbhuvudet då det har störst inverkan på bollflykten.
Därefter testar vi ut skaft; dess längd och egenskapsprofil. Vi ser till att det är tillräckligt styvt för att minimera spridning i kombination med att skaftet ska ge bra kontroll. Samtidigt måste det finnas tillräckligt med flex för att ge en god känsla, rätt höjd och bollflykt.
Avslutningsvis bestämmer vi grepp och grepptjocklek.


Hoppas på att ta er golf till en ny nivå.