Mrs Skager Coaching

Putter Fitting

Detta är klubban som vi använder absolut mest under en golfrunda och puttning är de slaget som kommer vara mest avgörande för din score, därför är det viktigt att du har en putter som du gillar och som är anpassad till dig.


Vi erbjuder ett brett sortiment av putters från Odyssey. För många spelare är det ofta känsla och utseende som avgör vilken modell som väljs. Det finns dock ett antal grundläggande och mycket viktiga egenskaper som också ska stämma gällande längd, loft, lie, grepp och balansen i putterhuvudet. Detta sammantaget för att vi ska kunna uppnå ett så bra resultat som möjligt.


Men hur går en Putter Fitting till?


Det inledande steget i denna process är att göra en putt stroke analys. Här kollar vi också hur eleven siktar och startar bollen. Därefter få eleven testa olika modeller för att se vilken modell som eleven har enklast att sikta med och vilken puttertyp som fungerar bäst. Vi kollar sedan på skaftlängd och grepp för att anpassa puttern till spelaren.